Přepnout na službu Renovace dveří
Tlačítko posunout obrázky doleva Tlačítko posunout obrázky doprava

Montáž

Montáž systému je velmi rychlá, obvykle jeden den, bez nutnosti úplného vyklízení prostoru, a provádí se při pokojové teplotě. Rovněž prašnost je minimální. Strop nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, lze čistit běžnými čistícími prostředky, popř. lze klasicky vymalovat.

Do stropního podhledu lze zabudovat veškerá technická zařízení budov jako jsou osvětlení - původní nebo nové, protipožární techniku, klimatizaci, zabezpečovací techniku apod.

Postup montáže:

Upevnění dřevěných hranolků (zpravidla o rozměru 3x3 cm) do roviny
p_10
p_11
Instalace samosvorných nosných lišt
p_12
p_13
Napínání polyesterové textilie pod stávající strop
p_15
Finální podoba
p_19
p_17
Další fotografie
p_01
p_03
p_04
p_07
p_08
p_09
p_16
p_18